شیوه نامه ثبت نام مراكز پيش‌دانشگاهي نوبت دوم (بزرگسالان) :

1)  كليه داوطلباني كه برابر مقررات موفق به اخذ مدرك ديپلم در يكي از شاخه‌هاي نظري, فني و حرفه‌اي و كاردانش مي‌شوند و شرايط تحصيل در مراكز پيش‌دانشگاهي روزانه «نوبت اول» را ندارند يا شرايط را داشته ولي تمايل به تحصيل در مراكز روزانه را ندارند مي‌توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات در مركز آموزش پيش‌دانشگاهي نوبت دوم (بزرگسالان) در رشته مربوط ثبت‌نام و انتخاب واحد كنند.

2)  ارائه تمامي مدارك مورد نياز بند ب  (نوبت اول) به منظور ثبت‌نام در مراكز پيش‌دانشگاهي نوبت دوم بزرگسالان الزامي است.

3)  داوطلبان آزاد (متفرقه) كه قصد ادامه تحصيل در مراكز پيش‌دانشگاهي نوبت دوم (بزرگسالان) را به صورت حضوري دارند بايستي گواهي قبولي مربوط به امتحانات تغيير رشته براي متقاضيان ورود به يكي از رشته‌هاي تحصيلي دوره پيش‌دانشگاهي غيرمتناظر با رشته تحصيلي آنان در دوره متوسطه را ارائه نمايند.

4)   متقاضياني كه قصد ثبت‌نام به صورت داوطلب آزاد در دوره‌ پيش‌دانشگاهي را دارند با داشتن هر نوع ديپلم مي‌توانند بدون شركت در امتحانات تغيير رشته در امتحانات داوطلبان آزاد رشته مورد علاقه شركت نمايند.

5)   به استنادمفادبند2نامه شماره 227/400-18/1/82 وزارت  به دانش‌آموزان دوره پيش‌دانشگاهي كه حداقل يك نيمسال (حضوري يا به شيوه‌ي داوطلب آزاد) تحصيل كرده باشند مشروط بر آنكه در مراكز پيش‌دانشگاهي بزرگسالان (با انتخاب حداقل 12 واحد به صورت حضوري) و يا به شيوه داوطلب آزاد ثبت‌نام كنند اجازه داده مي‌شود پس از بررسي اسناد و مدارك توسط كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش منطقه يا ناحيه و صدور رأي توسط كميسيون مذكور, بيش از حد مجازانتخاب واحد كنند.( ابلاغيه بشماره 410/24600 ـ 1800 ـ 28/2/82).

لازم به توضيح است كه دانش‌آموزاني مي‌توانند از مفاد بند 5 اين شيوه‌نامه استفاده نمايند كه در زمان ثبت‌نام و انتخاب واحد نيمسال اول و يا نيمسال دوم از كميسيون خاص منطقه ناحيه رأي موردي گرفته باشند.

  6)  دانش‌آموزي كه بيش از يك سال تحصيلي موفق به گذراندن كليه واحد‌هاي درسي دوره پيش‌دانشگاهي نشود در هر نيمسال مي‌تواند حداكثر 12 واحد درسي انتخاب كند. اين قبيل افراد بايد در نيمسال اول تمامي دروس باقيمانده از نيمسال اول و در صورت امكان دروس نيمسال دوم را انتخاب نمايد و چنانچه در امتحانات پاياني نيمسال اول موفق به كسب نمره قبولي نشود بايد در امتحانات جبراني اسفند ماه و جبراني تيرماه دروس مذكور شركت كند. در هر صورت انتخاب دروس مربوط به نيمسال اول در نيمسال دوم هر سال تحصيلي مجاز نمي‌باشد.

 تبصره :  مديران مراكز پيش‌دانشگاهي موظفند براي كليه‌ي دروس مانده دانش‌آموزان (روزانه, شبانه و داوطلبان آزاد) در جبراني اول (اسفند ماه) و جبراني دوم (تيرماه) انتخاب واحد نمايند.

7)  علاوه بر مدارك لازم جهت ثبت‌نام در مراكز آموزش پيش‌دانشگاهي روزانه ارائه فيش بانكي بابت هزينه‌ي واحد‌هاي انتخابي هر نيمسال و كارنامه دوره پيش‌دانشگاهي براي دانش‌آموزاني كه نتوانسته‌اند كليه دروس خود را قبلاً در مراكز پيش‌دانشگاهي با موفقيت بگذرانند نيز ضرورت دارد. دستور العمل مربوط به هزینه ی واحد های انتخابی طی شیوه نامه ثبت نام نوبت دوم (بزرگسالان) متعاقباً ارسال خواهد شد.

8)  دانش‌آموزاني كه دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غيبت) دريافت كرده‌اند در صورتيكه تاريخ اعزام مندرج در دفترچه آماده بخدمت آنان حداقل بعد از پايان نيمسال تحصيلي مي‌باشد با رعايت ساير شرايط مي‌توانند در آن نيمسال تحصيلي ثبت‌نام كرده و ادامه تحصيل دهند.

9)  ثبت‌نام و ادامه تحصيل مشمولاني كه ترك تحصيل داشته‌اند در صورت ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت و پس از روشن‌ شدن وضعيت مشموليت آنان مطابق مقررات در دوره‌ پيش‌دانشگاهي بزرگسالان بلامانع مي‌باشد اين قبيل دانش‌آموزان بايد در هنگام ثبت‌نام تصوير گواهي مربوط را تحويل دهند.

10)  ضوابط تشكيل دوره‌ي پيش‌دانشگاهي بزرگسالان و ميزان دريافت هزينه متعاقباً از طريق شيوه‌نامه‌ي تشكيل كلاسهاي بزرگسالان ابلاغ خواهد شد.

 

 

 

+ نوشته شده توسط واحد در ۸۸/۰۷/۰۶ و ساعت 9 |


Powered By
BLOGFA.COM